Categorie Archief: Geschiedenis

Zus Jan Steen was klopje en woonde in Gouda

His­torisch onder­zoek ten beho­eve van een nieuw boek over de Goudse kerkgeschiede­nis heeft een opmerke­lijke ont­dekking opgeleverd. De zeventiende-eeuwse Lei­dse schilder Jan Steen, bek­end van zijn schilder­i­jen van vrolijke en rom­melige huishoudens, blijkt een bij­zon­dere relatie te hebben gehad met Gouda. In veel van deze stukken komt een in het donker gek­lede vrouw voor, die [...]

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis | Reacties gesloten

Artikel over kloppen in de TNK

In de eerste aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis van 2011, staat een artikel over het zeventiende-eeuwse kloppenleven geschreven door Marieke Abels. Wellicht bent u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd geraakt in het beeld en zelfbeeld van de geestelijk maagden. Over de kloppen is meer te lezen in de studie ‘Tussen sloer [...]

Geplaatst inGeschiedenis | Reacties gesloten

Artikel over kloppen in de Tidinge

In de Tidinge van juli 2010 staat een artikel genaamd “Klopjes verbeeld: drie zeventiende-eeuwse kloppenportretten uit Gouda”. Het artikel werd door Marieke Abels geschreven en vertelt naar aanleiding van drie zeventiende-eeuwse portretten, meer over het Goudse kloppenleven. Voor meer informatie kunt u kijken op www.diegoude.nl

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis | Reacties gesloten

“Tussen sloer en heilige” is binnen!

Het boek “Tussen sloer en heilige. Beeld en zelfbeeld van Goudse en Haarlemse kloppen in de zeventiende eeuw” is geleverd door de uitgever en kan vanaf vandaag worden verzonden naar geïnteresseerden! U kunt voor een bestelling een e-mail sturen naar: contact@mariekeabels.nl. Iedereen die reeds een bestelling heeft geplaatst zal zo spoedig mogelijk het boek ontvangen. De [...]

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis, Persoonlijk | Tagged , , , , | Reacties gesloten

Inschrijven voor mijn eerste boek: ‘Tussen sloer en heilige’

Op 27 augustus 2009 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam. Op deze heugelijke dag verdedigde ik de scriptie: ‘Tussen sloer en heilige’ Beeld en Zelfbeeld van Haarlemse en Goudse kloppen in de zeventiende eeuw. Het onderzoek werd gedaan in het kader van de interdisciplinaire Master Gouden Eeuw en werpt zowel een historische als [...]

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis | Tagged , , | Reacties gesloten

Klein Vlaanderen in Gouda

‘De Invloed van Zuid-Nederlandse immigranten in Gouda in de periode 1585-1625′ M.A.W.L.M. Abels  (Verschenen in 2008:  twee delen in de Tidinge) Inleiding In de late zestiende eeuw en begin zeventiende eeuw vond in West-Europa op massale schaal immigratie plaats. Door politieke en religieuze onlusten vluchtten duizenden Europeanen naar een veiliger plaats. Deze immigrantenstroom bestond onder [...]

Geplaatst inGeschiedenis | Tagged , , | Reacties gesloten

Het schildersnetwerk rondom de Schouwburg van Jacob van Campen (1637 – 1664)

‘Een groepsportret van schouwburgschilders in Amsterdam’ M.AW.L.M. Abels (2008) Inleiding In dit essay wordt het schildersnetwerk rondom de zeventiende-eeuwse Amsterdamse schouwburg van Jacob van Campen (1637-1664) gereconstrueerd. Uit diverse bronnen valt op te maken dat schilders op de meest uiteenlopende manieren betrokken waren bij dit Amsterdamse cultuurinstituut. Er waren kunstenaars die schilderden, decors vervaardigden, toneel [...]

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis | Tagged , , | Reacties gesloten

Constantijn Huygens en Johannes Wtenbogaert

‘De (on)overbrugbare religieuze verschillen tussen twee hovelingen in de Republiek.’ M.A.W.L.M. Abels (2009) Inleiding In dit artikel staat de bijzondere relatie tussen twee hovelingen van het stadhouderlijk Oranjehof centraal: namelijk de remonstrantse hofpredikant Johannes Wtenbogaert (1557-1644), en de contraremonstrantse hofsecretaris Constantijn Huygens (1596 – 1687). Uit de correspondentieoverzichten van Huygens blijkt dat deze tijdgenoten geregeld contact met [...]

Geplaatst inGeschiedenis | Tagged , | Reacties gesloten

Arnoldus Buchelius

‘Een belangrijke schakel in een pluriform Utrechtse  Kunstenaars milieu.’ M.A.W.L.M. Abels (2007) Inleiding Arnoldus of Aernout Buchelius werd in 1565 geboren in Utrecht en bracht daar het grootste gedeelte van zijn leven door. Buchelius behoorde tot de politieke en culturele elite van de Domstad en hechtte zeer veel waarde aan status en afkomst. Hij geniet [...]

Ook geplaatst inKunstgeschiedenis | Tagged , , | Reacties gesloten

Anna Maria van Schurman

‘Heilige of zondaar? Haar leven en het zeventiende-eeuwse vrouwbeeld.’ M.A.W.L.M. Abels (2007) Niet Aletta Jacobs, maar Anna Maria van Schurman (1607-1678) was de eerste studente van Nederland. Al in 1636, kort na de oprichting van de Universiteit Utrecht, kreeg de jonge Anna Maria toestemming om zich in te schrijven aan de universiteit. Ze volgde colleges [...]

Geplaatst inGeschiedenis | Tagged , , | Reacties gesloten